ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  
4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ  
Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
  Δελφών 124, 54643 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Fax 2310-850762 - Email nadnei@ippokratio.gr

English version

Κεντρική Σελίδα

Ραντεβού Ανακοινώσεις Χρήσιμα Εγγραφα Χρήσιμα Links

Τηλέφωνα  Βρείτε μας στο χάρτη  Σελίδες Χρηστών

 Ιστορικό

Το Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε το έτος 1917 και μέχρι της 20-03-1917 το διοικούσε και συντηρούσε ο Δήμος Θεσσαλονίκης, ημερομηνία κατά την οποία με το Ν.Δ. 1799 (ΦΕΚ 63/17) της προσωρινής κυβέρνησης Θεσσαλονίκης, το Νοσοκομείο έγινε Δημόσιο και από τότε διοικείται και συντηρείται από το Δημόσιο.

Με Ν.Δ. στις 26-07-25 (ΦΕΚ 203/25) δημοσιεύθηκε ο πρώτος οργανισμός του Νοσοκομείου με δύναμη 150 κρεβατιών, ο οποίος τροποποιήθηκε και αναμορφώθηκε με μια σειρά διαταγμάτων (ΦΕΚ 56/59, 59/62, 132/63, 216/65, 34/70, τ.Α).

Με τον Α.Ν. 965/1937 (ΦΕΚ 476/τ.Α/24-11-1937) «Περί οργάνωσης των Δημόσιων Νοσοκομειακών Ιδρυμάτων» αποτελεί Ν.Π.Δ.Δ. διοικούμενο από Δ.Σ. Με το Ν.Δ. 2592/53 (ΦΕΚ 254/τ.Α/18-09-1953) «Περί οργανώσεως της Ιατρικής Αντιλήψεως» το Νοσοκομείο διέπεται από τις διατάξεις του και όπως αυτό τροποποιήθηκε μεταγενέστερα.

Στο Νοσοκομείο λειτουργούν:

Α. Τρία (3) εργαστήρια: 1) Μικροβιολογικό, 2) Φαρμακείο, 3) Ακτινοθεραπευτικό, στο οποίο με αφορμή την ανάγκη αποθεραπείας παιδιών που νοσηλεύονταν με τριχοφυτίες, λειτουργούσε στο Νοσοκομείο το πρώτο Ακτινολογικό μηχάνημα ακτίνων Χ στη Β. Ελλάδα, το οποίο χορηγήθηκε από το Τμήμα Δημόσιας Υγείας της «Ούνρα».

Β. Δύο (2) κλινικές: 1) η Κρατική κλινική και 2) η Πανεπιστημιακή κλινική, η οποία εγκαταστάθηκε στο χώρο του Νοσοκομείου το 1949, με Διευθυντή τον εκλιπόντα σήμερα καθηγητή κ. Α. Ρέλια και λειτουργεί βάση των:

 Διοίκηση
 Διάρθρωση Υπηρεσιών
 Εξωτερικά Ιατρεία
 Ιατροκοινωνική Υπηρεσία
 Επιστημονικό Συμβούλιο
 Σωματείο Εργαζομένων
 Κτιριακή Υποδομή
- 12195/02-02-1943 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών
- 51763/02-03-1943 απόφαση του Υπουργού Υγείας, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 145/2Β'/31-08-1949.

Σκοπός του Νοσοκομείου ήταν η θεραπεία ασθενών εσωτερικών και εξωτερικών που έπασχαν από αφροδίσια νοσήματα. Από την αρχή της λειτουργίας του μέχρι το τέλος περίπου της δεκαετίας του 1960 νοσηλεύονταν ασθενείς που έπασχαν αποκλειστικά σχεδόν από αφροδίσια νοσήματα και κυρίως γυναίκες. Ασθενείς με δερματικές παθήσεις προσέρχονταν πολύ λίγοι.

Το έτος 1960 αναγνωρίζεται το Νοσοκομείο ως εκπαιδευτικό Ίδρυμα για πλήρη ειδικότητα Δερματολογίας - Αφροδισιολογίας (ΦΕΚ 306 / 5.7.60 τ.Β απόφαση 17105/10.6.60). Το έτος 1977 αναγνωρίζεται το Νοσοκομείο ως εκπαιδευτικό Ίδρυμα για άσκηση ιατρών στη Μικροβιολογία επί ένα (1) χρόνο (απόφαση Α4/ 2524/8.6.77, ΦΕΚ 684 /77 τ.Β).

Το Νοσοκομείο εγκαταστάθηκε το 1918 στην έπαυλη της Ελληνικής καταγωγής οικογένειας από την Κωνσταντινούπολη Νικολάου Χατζηλαζάρου που βρίσκεται στην οδό Χαλκιδικής 13 με Αρτέμιδος (σήμερα Δελφών 124), στο Δήμο Θεσσαλονίκης και περιλαμβάνει οικόπεδο έκτασης 3460 τ.μ. Μέχρι το έτος 1950 το Νοσοκομείο κατέβαλε μίσθωμα.

Με την αριθμ. 42872/13-03-1950 «Δωρέα εν ζωή» του κληρονόμου Ιωάννου Χατζηλαζάρου, γεννηθέντα στην Κωνσταντινούπολη, διπλωματικού υπαλλήλου και κατοίκου Αθηνών, δωρήθηκε στο «Δημόσιο Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης» που εκπροσωπείτο από τον τότε Πρόεδρο του Δ.Σ. Καθηγητή Χειρουργικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Κον Μαρίνο Ιακώβου Σιγάλα, η έπαυλη με το οικόπεδο προκειμένου «τούτο χρησιμοποιείται υπ' αυτού καθ' οιονδήποτε τρόπο».

Σήμερα η έπαυλη έχει χαρακτηρισθεί ως «Έργο Τέχνης» βάση της υπ. αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΙΠΑΠ/Γ/2049/42082/10-08-84 (ΦΕΚ 707/τ.Β/03-10-84) υπουργικής απόφασης.

Με την υλοποίηση του Ν. 1397/83 (ΦΕΚ 143/τ.Α/83) «Περί Εθνικού Συστήματος Υγείας» και των Ν. 2889/01 (ΦΕΚ 37/τ.Α/01), Ν. 3329/05 (ΦΕΚ 81/τ.Α/05) βελτιώνεται σημαντικά η οργάνωση, λειτουργία και διοίκηση του Νοσοκομείου.

Σκοπός του Νοσοκομείου σήμερα και όπως προβλέπεται από τον αναμορφωμένο οργανισμό του Κ.Υ. Α3δ/οικ. 17968/03-10-86 (ΦΕΚ 780/τ.Β/31-10-86) ως «Ειδικό Νοσοκομείο», είναι η παροχή πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας περίθαλψης, καθώς λειτουργούν εξειδικευμένα ιατρικά τμήματα και εξειδικευμένες μέθοδοι θεραπείας.
Σχεδίαση & Ανάπτυξη: Τμήμα Πληροφορικής